Khóa tài khoản - Minetazo.com

Khóa tài khoản


Người chơi
Nhân viên
Lý do
Ngày
Hết hạn
Máy chủ


Retar


Admin

bug đồ14:51, 17 Tháng 9 2019Vĩnh viễn Khóa tài khoảnToàn server


KingGFX


Admin

staff đã bị cắt chức14:38, 17 Tháng 9 2019Vĩnh viễn Khóa tài khoảnToàn server


Ninja_Naruto


Admin

Sử dụng xray11:35, 17 Tháng 9 201911:35, 20 Tháng 9 2019TownyRPG


BinhVN126


Admin

Vùi lòng tắt hack hoặc chương trình gây hại!20:18, 16 Tháng 9 201920:23, 16 Tháng 9 2019 (hết hạn)Toàn server


_creeperboy2k6_


Admin

qc sv18:21, 16 Tháng 9 2019Vĩnh viễn Khóa tài khoảnToàn server


creeperboy2k5


Admin

qc sv18:21, 16 Tháng 9 2019Vĩnh viễn Khóa tài khoản (Đã Unban)Toàn server


_xXDeathXx_


Admin

Sử dụng xray18:05, 16 Tháng 9 201918:05, 19 Tháng 9 2019TownyRPG


W2W_Cartoon


Admin

Mua bán/ giao dịch bằng card18:02, 16 Tháng 9 201918:02, 13 Tháng 9 2029TownyRPG


MARCO


Admin

bán đồ bằng card16:49, 16 Tháng 9 2019Vĩnh viễn Khóa tài khoảnToàn server


DexTroN_


Admin

bán point = card21:37, 15 Tháng 9 2019Vĩnh viễn Khóa tài khoảnToàn server
«
»
Trang 1/190