Khóa tài khoản - Minetazo.com

Khóa tài khoản


Người chơi
Nhân viên
Lý do
Ngày
Hết hạn
Máy chủ


OG_Cat


Admin

ăn cắp đồ trong máy drop16:28, 21 Tháng 7 201912:28, 24 Tháng 7 2019Toàn server


nhoknoob11st


Admin

Clone qua nhieu account!15:51, 21 Tháng 7 2019Vĩnh viễn Khóa tài khoảnToàn server


nhoknoob110st


Admin

Clone qua nhieu account!15:48, 21 Tháng 7 2019Vĩnh viễn Khóa tài khoảnToàn server


OG_Cat


Admin

lấy đồ từ máy drop13:49, 21 Tháng 7 2019Vĩnh viễn Khóa tài khoản (Đã Unban)Toàn server


dducking


Admin

phá máy drop13:08, 21 Tháng 7 2019Vĩnh viễn Khóa tài khoảnToàn server


iamhuman


Admin

vu oan11:29, 21 Tháng 7 201912:29, 21 Tháng 7 2019 (hết hạn)TownyRPG


JF_NeverForGet2


Admin

tạo gần 100 acc11:24, 21 Tháng 7 2019Vĩnh viễn Khóa tài khoảnTownyRPG


_LOZDANNY_


Admin

chửi staff/sv11:01, 21 Tháng 7 2019Vĩnh viễn Khóa tài khoảnToàn server


_LOZDANNY_


Admin

tên chửi staff10:57, 21 Tháng 7 201910:57, 28 Tháng 7 2019FreeSkyblock


hqg123


Admin

bug10:54, 21 Tháng 7 2019Vĩnh viễn Khóa tài khoảnToàn server
«
»
Trang 1/145