Cảnh báo - Minetazo.com

Cảnh báo


Người chơi
Nhân viên
Lý do
Ngày
Hết hạn
Đã nhận lời cảnh báo
Máy chủ


betrung1969


Admin

nói tục23:47, 21 Tháng 7 201923:47, 28 Tháng 7 2019FreeSkyblock


baophong009


Admin

"Spam"22:48, 21 Tháng 7 201922:48, 28 Tháng 7 2019TownyRPG


Dong_Five


Admin

"Chửi helper là cacwj"22:42, 21 Tháng 7 201922:42, 28 Tháng 7 2019TownyRPG


ShutTheFuckUp


Admin

ngôn ngữ thô tục22:02, 21 Tháng 7 201922:02, 28 Tháng 7 2019FreeSkyblock


Private


Admin

spam21:34, 21 Tháng 7 201921:34, 28 Tháng 7 2019FreeSkyblock


HoTuyet


Admin

spam21:33, 21 Tháng 7 201921:33, 28 Tháng 7 2019FreeSkyblock


2k7Gaming


Admin

nói tục21:31, 21 Tháng 7 201921:31, 28 Tháng 7 2019OpSkyblock


trungnasus


Admin

nói tục21:22, 21 Tháng 7 201921:22, 28 Tháng 7 2019OpSkyblock


minecraft_nhut


Admin

spam21:14, 21 Tháng 7 201921:14, 28 Tháng 7 2019OpSkyblock


aduvg_99


Admin

nói tục21:02, 21 Tháng 7 201921:02, 28 Tháng 7 2019OpSkyblock
«
»
Trang 1/89