Cảnh báo - Minetazo.com

Cảnh báo


Người chơi
Nhân viên
Lý do
Ngày
Hết hạn
Đã nhận lời cảnh báo
Máy chủ


NghiaAzaban


Admin

spam ib20:35, 17 Tháng 9 201920:35, 24 Tháng 9 2019FreeSkyblock


Thanh_PM


Admin

chat kéo dài chứ cuối20:27, 17 Tháng 9 201920:27, 24 Tháng 9 2019FreeSkyblock


_Ohma_


Admin

spam20:18, 17 Tháng 9 201920:18, 24 Tháng 9 2019FreeSkyblock


Phan_Tuan_Trong


Admin

spam19:53, 17 Tháng 9 201919:53, 24 Tháng 9 2019FreeSkyblock


TeamAcQuy


Admin

ngôn từ12:58, 17 Tháng 9 201912:58, 24 Tháng 9 2019FreeSkyblock


ZeRoBlack


Admin

ngôn từ11:36, 17 Tháng 9 201911:36, 24 Tháng 9 2019OpSkyblock


HardWorking


Admin

ngôn từ22:11, 16 Tháng 9 201922:11, 23 Tháng 9 2019FreeSkyblock


Zz_Hotaru_zZ


Admin

ngôn từ22:06, 16 Tháng 9 201922:06, 23 Tháng 9 2019FreeSkyblock


Killer_Khang


Admin

spam ib20:34, 16 Tháng 9 201920:34, 23 Tháng 9 2019FreeSkyblock


2k7Gaming


Admin

ngôn từ19:47, 16 Tháng 9 201919:47, 23 Tháng 9 2019OpSkyblock
«
»
Trang 1/221