Cảnh báo - Minetazo.com

Cảnh báo


Người chơi
Nhân viên
Lý do
Ngày
Hết hạn
Đã nhận lời cảnh báo
Máy chủ


LeMarVix


Admin

khong mute cai kieu day nhe13:21, 21 Tháng 7 202013:21, 28 Tháng 7 2020 (hết hạn)Toàn server


BeHuyenTrang


Admin

Khong dc Fake account nguoi khac!13:30, 19 Tháng 6 202013:30, 26 Tháng 6 2020 (hết hạn)Toàn server


Redeptravn


Admin

qc sv20:07, 14 Tháng 4 202020:07, 21 Tháng 4 2020 (hết hạn)FreeSkyblock


hieu009


Admin

chửi staff/sv19:45, 04 Tháng 4 202019:45, 11 Tháng 4 2020 (hết hạn)TownyRPG


Trieusion2020


Admin

clone - gây war14:22, 16 Tháng 3 202014:22, 23 Tháng 3 2020 (hết hạn)TownyRPG


tazo2006


Admin

clone - gây war14:22, 16 Tháng 3 202014:22, 23 Tháng 3 2020 (hết hạn)TownyRPG


ACE_Danh


Admin

đọc code19:24, 15 Tháng 2 202019:24, 22 Tháng 2 2020 (hết hạn)Toàn server


hieu009


Admin

chửi20:57, 14 Tháng 2 202020:57, 21 Tháng 2 2020 (hết hạn)TownyRPG


macbao9999


Admin

spam20:24, 14 Tháng 2 202020:24, 21 Tháng 2 2020 (hết hạn)FreeSkyblock


axtrox


Admin

spam game20:07, 13 Tháng 2 202020:07, 20 Tháng 2 2020 (hết hạn)Toàn server
«
»
Trang 1/281