22 Tháng Sáu, 2018

Các Videos Hướng Dẫn

1. Hướng dẫn Pixelmon:
Cách cài Pixelmon:

2. Hướng dẫn chơi Towny RPG:
Cách lên Level nhanh:

 

– Cách tạo máy farm Zombie:

 

– Cách farm Ender man:

 

– Cách farm Blaze:

Minetazo.com được điều hành bởi : Turit