TOP Nạp Thẻ

Hạng Nick Số tiền
Top 12k7Gaming5.890.000 VNĐ
Top 2NKLNND5.800.000 VNĐ
Top 3Drag_Hot4.000.000 VNĐ
Top 4lienminh3.620.000 VNĐ
Top 5SonItachi3.500.000 VNĐ
Hạng 6Ckerbot2.550.000 VNĐ
Hạng 7hakdenis2.400.000 VNĐ
Hạng 8b_baka2.350.000 VNĐ
Hạng 9Tigerr_VN_22.210.000 VNĐ
Hạng 10Gamingice2.100.000 VNĐ