Bản cập nhật bổ sung 26/8

Đây là bản cập nhật bổ sung, nằm ngoài kế hoạch của BQT server

  • Sửa lỗi Tablist tại OP Skyblock: Prefix (Rank) của người chơi không hiện trên
  • Bổ sung thêm tính năng (/trash & /thungrac) cho TownyRPG: Dùng để vứt rác nhanh và hạn chế Đồ rơi khắp nơi, nhanh hơn trong việc dọn rác
IP: tazomc.net