Bản Cập Nhật Bổ Sung tháng 8 (12/8)

Nội dung bản cập nhật tiếp theo (12/8)

OP Skyblock:

1/ Shop Ngưng Bán

– barrel

– kelp block

– Chỉ cho bán vẫy phantom, k cho mua nữa

shop hỗn hợp bỏ

– end rod

– Campfire

– Bell

– yên ngựa

– Prismarine shard & crystal

2/ Loại bỏ Phiếu đổi đồng Tazo ra khỏi thiên thạch và Điểm Danh

3/ Loại bỏ điểm tích lũy ra khỏi điểm danh. Giờ đây bạn chỉ có thể có được điểm tích lũy nhờ điểm danh ở Hub

Free Skyblock:

1/ Bổ sung củ dền vào Shop

2/ Ngưng Bán Saddle, Prismarine Shard & Crystal

3/ Chặn bán Đất, Đất Cỏ, Đá, Lapis, Block Lapis, Redstone, Block Redstone, Kim Cương, Block Kim cương trên chợ đen (/ah)

4/ Loại bỏ điểm tích lũy ra khỏi điểm danh. Giờ đây bạn chỉ có thể có được điểm tích lũy nhờ điểm danh ở Hub

TownyRPG:

1/ Bổ sung củ dền vào Shop

2/ Ngưng Bán Saddle, Prismarine Shard & Crystal

3/ Chỉnh sửa EXP mất khi chết (100% -> 30%)

4/ Khi chết ở Warp PVP & Dungeon sẽ không bị mất EXP

5/ Làm lại rương Loot mới với tỉ lệ vật phẩm như bên dưới

6/ Loại bỏ Phiếu đổi đồng Tazo ra khỏi thiên thạch và Điểm Danh

7/ Loại bỏ điểm tích lũy ra khỏi điểm danh. Giờ đây bạn chỉ có thể có được điểm tích lũy nhờ điểm danh ở Hub

IP: tazomc.net