Minetazo.com

Danh sách thống kê vi phạm của member tại Minetazo.com

Đây là nơi cho thấy các hình phạt với người chơi vi phạm trong Server