Khung ảnh đại diện Facebook

Xin chào,hôm nay Minetazo triển khai khung ảnh đại diện trên Facebook

Để sử dụng,rất đơn giản,các bạn hãy làm theo các bước sau

1/ Điện thoại

B1: chọn vào ảnh đại diện và nhấn nút thêm khung khung

B2: Tìm kiếm từ Khóa Minetazo và chọn vào khung

B3: Bấm vào nút Sử dụng 😀

2/Máy Tính

B1: lia chuột vào ảnh đại diện và click vào cập nhật ảnh đại diện

B2:Click vào thêm khung

B3: Tìm từ khóa Minetazo và chọn

vậy là các bạn đã có khung Minetazo,chúc các bạn thành công

IP: Minetazo.com

Trả lời

IP: tazomc.net