Danh Sách Nạp Thẻ Gần Đây

Nick Loại Thẻ Mệnh Giá Số Seri Trạng Thái
nubmaster111VIETTEL20.00010009205402581Nạp Xong
VarusVIETTEL50.00010009384102499Nạp Xong
REDKEYVNVIETTEL20.00010009006209595Nạp Xong
Hoang_VyVIETTEL30.00020000198334614Nạp Xong
phantuanbao2k4VIETTEL10.00010009191643267Nạp Xong
phantuanbao2k4VIETTEL20.00010008632206920Nạp Xong
phantuanbao2k4VIETTEL20.00010008632206918Nạp Xong
VarusVIETTEL20.00010009201531742Nạp Xong
VarusVIETTEL20.00010009201531731Nạp Xong
Estella198VIETTEL20.00010009012002155Nạp Xong