Danh Sách Nạp Thẻ Gần Đây

Nick Loại Thẻ Mệnh Giá Số Seri Trạng Thái
croVIETTEL20.00010007943340265Nạp Xong
Kaily_VIETTEL20.00010007910321791Nạp Xong
Warp_rogdenVIETTEL50.00010008041742767Nạp Xong
Warp_rogdenVIETTEL50.00010008041742766Nạp Xong
Warp_rogdenVIETTEL50.00010008041740726Nạp Xong
Warp_rogdenVIETTEL50.00010008041742756Nạp Xong
minhkhoi10a4VIETTEL100.00010008069101873Nạp Xong
minhkhoi10a4VIETTEL100.00010008069101872Nạp Xong
PNS_139VIETTEL50.00010007986733166Nạp Xong
Warp_rogdenVIETTEL20.00010007625541900Nạp Xong