TOP Nạp Thẻ Tổng

Hạng Nick Số tiền
Top 1hieu00941.400.000 VNĐ
Top 2turit_ZOT11.690.000 VNĐ
Top 3IronRob11.150.000 VNĐ
Top 4Kawai_Shizo_chan11.060.000 VNĐ
Top 5FatPug31010.650.000 VNĐ
Hạng 6QMC9.650.000 VNĐ
Hạng 7Thief_Runner8.870.000 VNĐ
Hạng 8silica_keiko8.740.000 VNĐ
Hạng 92k7Gaming8.090.000 VNĐ
Hạng 10tdhpl8.060.000 VNĐ