TOP Nạp Thẻ Tổng

Hạng Nick Số tiền
Top 1hieu00941.400.000 VNĐ
Top 2turit_ZOT11.690.000 VNĐ
Top 3IronRob11.150.000 VNĐ
Top 4Kawai_Shizo_chan11.060.000 VNĐ
Top 5FatPug31010.650.000 VNĐ
Hạng 6PNS_13910.410.000 VNĐ
Hạng 7QMC9.700.000 VNĐ
Hạng 8Thief_Runner8.870.000 VNĐ
Hạng 9silica_keiko8.740.000 VNĐ
Hạng 10tdhpl8.110.000 VNĐ