Sổ Sứ Mệnh

Xin chào mọi người ^^

Minetazo sẽ ra mắt 1 tính năng hoàn toàn mới mang tên Sổ Sứ Mệnh

Vậy sổ sứ mệnh bao gồm những tính năng gì?

 • Mở sổ
 • Làm nhiệm vụ
 • mua cấp – điểm sổ sứ mệnh
 • Nhiệm vụ hàng tuần
 • Làm nhiệm vụ lên cấp và nhận thưởng

Sau đây sẽ là 1 số hướng dẫn cơ bản về sổ sứ mệnh

Đầu tiên để mở sổ, bạn hãy dùng /sosumenh , thanh công cụ & hỗ trợ của sổ sứ mệnh sẽ hiện lên

Gồm có 2 nút Mở sổ và Mở vượt cấp

 • Khi click vào mở sổ, bạn sẽ bắt đầu từ cấp 1. Bạn sẽ phải cày nhiệm vụ để thăng cấp, nhiệm vụ được thiết kế ra để bạn lên được cấp 60 với điều kiện phải làm hết
 • Khi click vào mở vượt cấp, bạn sẽ bắt đầu từ cấp 20. Bạn cũng phải cày nhiệm vụ nhưng quá trình cày của bạn sẽ ngắn hơn so với mở sổ thông thường
 • Giá của mở sổ ở OP Skyblock & TownyRPG sẽ là 60 Points và ở Free Skyblock sẽ là 20 Points
 • Giá của mở vượt cấp ở OP Skyblock & TownyRPG sẽ là 350 Points (tiết kiệm 150 Points so với mua cấp) và ở Free Skyblock sẽ là 200 Points

Đối với trường hợp bạn mua vượt cấp, hãy dùng /sosumenh và click vào quyển sách để nhận 20 cấp

Khi đạt đến cấp 20, bạn sẽ nhận được quà từ cấp 1 – cấp 20

Nếu /sosumenh lại, sẽ có 3 nút Bật sổ, Mua cấp, Mua điểm

 • Bật sổ sẽ đưa bạn đến sổ sứ mệnh
 • Mua cấp sẽ cộng cho bạn 1 cấp (TownyRPG & OP Skyblock sẽ là 25 Points, Free Skyblock sẽ là 10 points)
 • Mua điểm sẽ cộng cho bạn 10 điểm sổ sứ mệnh (TownyRPG & OP Skyblock sẽ là 5 Points, Free Skyblock sẽ là 2 points)

Khi Bật sổ bạn sẽ được chuyển đến sổ sứ mệnh gồm 3 Icon thể hiện:

 • Phần thưởng các cấp
 • Thông tin (cấp, điểm, tên, tình trạng sổ,…)
 • Nhiệm vụ

Ở mục phần thưởng, server sẽ hiển thị phần thưởng từ cấp 1 – cấp 60, đạt cấp nào sẽ nhận được phần thưởng có cấp đó (trong đó bao gồm full set sổ sứ mệnh)

Còn ở phần nhiệm vụ gồm 8 tuần. Sau mỗi tuần trôi qua, nhiệm vụ sẽ được mở khóa. Mỗi tuần gồm 18 nhiệm vụ để bạn thỏa sức cày 😀

 • Hình 1: Tuần đã được mở khóa
 • Hình 2: Tuần chưa đến nên bị khóa

Và cuối cùng, bạn sẽ được tặng thêm 4 ngày để hoàn thành những nhiệm vụ chưa xong 😀

 • IP: Minetazo.com
IP: tazomc.net