Sự Kiện Điểm Danh tháng 8

Sự kiện nối tiếp sự kiện. Như đã nói Xẻng & Rìu mùa hè dễ như cho. Chỉ cần điểm danh là bạn sẽ có Xẻng & Rìu Level 1

• Ngày 5/8/2020: Điểm danh bạn sẽ nhận ngay Xẻng mùa hè Level 1

• Ngày 9/8/2020: Điểm danh bạn sẽ nhận ngau Rìu mùa hè Level 1

• Tháng 8: Điểm danh 24 ngày (không liên tục hay liên tục đều được), cho phép thiếu tối đa 7 ngày (31 – 7 = 24), bạn sẽ nhận ngay giấy đổi đồ Tháng 8, dùng để nâng cấp Xẻng mùa hè từ Level 2 -> Level 3

• Kết thúc chuyên mục điểm danh, làm sao có Xẻng Level 2, Rìu Lv2 & Lv3 sẽ dần được hé lộ

IP: tazomc.net